Nieuwe leden RvT Edu-Ley

18-11-2018

Renate O'Prinsen (portefeuille onderwijs)

Mijn naam is Renate O'Prinsen. Per 1 januari word ik lid van de Raad van Toezicht van Edu-Ley met de portefeuille onderwijs.
Ik ben 50 jaar, geboren en getogen in Goirle en sinds 2012 woonachtig in Poppel. Yip (17 jaar) en Mel (15 jaar) zijn mijn twee zoons en Bob Mijling is mijn partner. In het dagelijks leven adviseer en begeleid ik, vanuit mijn eigen onderneming Renate O'Prinsen wérkelijk veranderen, cultuur- en verandertrajecten binnen allerlei onderwijsinstellingen en organisaties. Daarnaast heb ik een boek uitgebracht, begeleid ik een leerjaar gericht op persoonlijk leiderschap en heb ik diverse leidinggevende rollen en directiefuncties vervuld.
In de waarden van Edu-Ley herken ik mezelf, hiermee kan ik me volledig verbinden. Ik ben transparant, spiegelend (naar zowel mezelf als de ander), daadkrachtig, congruent en nieuwsgierig en geloof erin dat iedereen over een uniek talent en creativiteit beschikt. Het ontginnen en benutten hiervan staat centraal in mijn dagelijks handelen en werk. Hier voeg ik tevens graag de factor plezier en humor aan toe.
Het meeste leer ik iedere dag weer van mijn twee kinderen (waarvan één in het speciaal onderwijs), die mij dagelijks spiegelen en met twee benen op de grond houden.
In mijn toezichthoudende rol wil ik mijn opgedane ervaring, brede achtergrond en kwaliteiten benutten om nog meer van waarde te zijn voor de samenleving en de bron van duurzame ontwikkeling: het basisonderwijs. Samenwerking en de dialoog voeren zijn hier voor mij onlosmakelijk mee verbonden. Wij gaan elkaar vast nog ontmoeten, daar zie ik naar uit.
 

Kees van Santvliet (portefeuille financiën)

Mijn naam is Kees van Santvliet, 68 jaar. Samen met Margy woon ik al weer 35 jaar in Goirle.
Onze beide zonen zijn in Goirle opgegroeid. Sinds een half jaar ben ik grotendeels met
pensioen. De afgelopen 20 jaar heb ik als zelfstandige gewerkt en was daarbij afwisselend
werkzaam als interim-manager, adviseur of onderzoeker op financieel-economisch gebied bij
overheidsinstellingen en non-profit instellingen. Daarvoor heb ik onder andere nog gewerkt bij
Ons Middelbaar Onderwijs en Tilburg Universiteit.
Ik ben nog actief (volgens planning tot 2022) als voorzitter van de rekenkamer van de gemeen-
te Heusden. De rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en recht-
matigheid van het beleid van de gemeente. Vanuit een onafhankelijke positie lever ik als voor-
zitter een bijdrage aan de controlerende rol van de gemeenteraadsleden.
Ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd in de sturing en beheersing van overheidsorganisaties.
De rode draad in mijn opdrachten was een brug te slaan tussen bestuurs- en managementinformatie ten behoeve van besluitvormingsprocessen en het beheersen van organisaties.
Als lid van de raad van toezicht van Edu-Ley wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan een duidelijke en transparante planning en verantwoording van de inzet van de financiële middelen. Dit onder de voorwaarde dat die inzet in lijn is met de visie van Edu-Ley op het onderwijs endat daarbij de continuïteit van Edu-Ley verzekerd blijft. En het is extra aantrekkelijk om dat te mogen doen in de gemeente waar ik al 35 jaar woon.

Ontmoeten en ontwikkelen in de leukste basisschool van de wijk!

Neem contact op