Samen met de oudervereniging  het beste halen uit jezelf......en je kind!

 

                      betrokken                         enthousiast

      maak de school van binnenuit mee                    creatief 

              gezellig                 samen organiseren

 

 

Waarom een oudervereniging? 
De overheid betaalt alleen voor de lessen, niet voor alle andere activiteiten rondom de lessen. De school zelf heeft niet de mogelijkheden, nog de extra werktijden onder de leerkrachten, om extra dingen te organiseren. Daarom is er een Ouder Vereniging die tot doel heeft om de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren met een focus op het organiseren en helpen bij extra activiteiten.

Iedere ouder(s)/verzorger(s) van een kind op Open Hof is lid!
Heeft u, of zorgt u voor een kind dat les krijgt op de basisschool de Open Hof, dan bent u automatisch lid van de OV. Tezamen met alle andere ouders bent u immers betrokken bij de beleving en ervaringen van uw kind op school. Lid zijn heeft geen verplichtingen, u moet niets. We hopen echter dat u, als u daar de mogelijkheden toe heeft, zich in wil zetten om te helpen met een van de activiteiten die de OV organiseert en uw mening laat gelden in de algemene vergaderingen.

Wat organiseert de OV allemaal?
Door het schooljaar heen organiseert of is de OV (samen met het team) betrokken bij het organiseren van allerlei buitenschoolse activiteiten. De onderstaande lijst is indicatief voor de activiteiten die elk jaar terugkomen:
* Verjaardagen
* Kinderboekenweek
* Sportevenementen ( handbal, voetbal, hockey en meer)
* Sinterklaas
* Kerst
* Nieuwjaar
* Carnaval
* Pasen
* Koningsspelen
* Schoolreis
* Avondvierdaagse
* Kamp
en nog vele andere activiteiten die door het jaar heen een extra handje van ouders nodig hebben.
Spreek gerust een van de bestuursleden aan als u meer wilt weten over een activiteit, of een goed idee hebt voor een andere activiteit.

Ouderbijdrage: Financieel 
De overheid betaalt alleen de school voor het lesgeven, niet voor alle andere activiteiten. Om extra activiteiten te organiseren vraagt de ouderverenging daarom jaarlijks om een vrijwillige bijdrage per kind. De OV is een NON-PROFIT organisatie met als enige financiële doel de activiteiten en organisatie daarvan te kunnen bekostigen. De hoogte van de bijdrage wordt vooraf aan het jaar vastgesteld op basis van de verwachte activiteiten en landelijke prijsstijgingen/dalingen.

Wij vinden dat elke leerling mee moet kunnen doen als er iets wordt georganiseerd. Mocht u geen financiële bijdrage kunnen leveren dan zal uw kind nooit worden uitgesloten van deelname.

Een handje helpen
Naast een financiële bijdrage hopen we ook dat u en alle andere ouders zich in willen zetten om een handje te helpen bij het uitvoeren van de georganiseerde activiteiten als hulpouder, of misschien zelfs wel mee willen helpen met het organiseren daarvan als commissielid of bestuurslid.

Zonder uw inzet zijn vele activiteiten niet uitvoerbaar. De OV zal om hulpouders vragen vooraf aan elke activiteit waarbij deze nodig zijn, maar u kunt zich ook vrijblijvend vooraf opgeven via een mailtje aan school gericht aan de OV en hoe/wanneer u kan en wilt helpen. 

De helpende ouders hebben er altijd veel plezier in om leuke dingen te bedenken, uit te werken, versieringen te maken en op te hangen, traktaties in te kopen en tijdens een activiteit te assisteren. Maar bovenal al die blije gezichten van de leerlingen op zo'n dag, maken dat zij met veel voldoening aan de activiteiten meewerken.

Organisatiestructuur
De OV is een vereniging voor en door ouders. Het bestaat uit een bestuur dat het jaarlijkse reilen en zeilen organiseert en de verantwoordelijkheid heeft voor het nemen van de uiteindelijke beslissingen en de financiën. Daarnaast is er een kring van commissieleden, die het bestuur adviseren en leiding nemen over het organiseren van de verschillende activiteiten (in samenspraak met de school). Tot slot zijn er alle andere leden, U bent automatisch lid als ouder(s)/verzorger(s) van een kind dat les krijgt op de Open Hof, waaruit de hulpouders komen die helpen met de activiteit uitvoering.

De inzet niveaus van de verschillende posities zijn oplopend van alleen lid, waarbij men mag stemmen op de algemene vergaderingen. Tot hulpouder die zich inzet voor een activiteit, waarin verschillen zijn van enkele uurtjes tijdens of buiten schooltijden tot hele dagen of avonden meehelpen afhankelijk van de activiteit. Tot Commissie lid, die zich inzet voor het organiseren van een activiteit, wat afhankelijk van de activiteit een korte of langere aanloop heeft en meedoet met de commissie vergaderingen die +- 6 keer per jaar worden gehouden op de maandag avond de week na de MR vergaderingen.
Tot Bestuurslid, dat het hele jaar door enkele uurtjes per week bezig is met de OV, waarbij het begin en eind van het schooljaar piek momenten zijn waarin het drukker is.

Vragen?
Heeft u vragen, goede ideeën, feedback of wilt u gewoon nog wat meer weten, voel u dan vrij om het bestuur te mailen ( voorzitterovopenhof@gmail.com ) of ons op het schoolplein/parkeerplaats aan te spreken bij het halen/brengen van de kinderen. Of vraag uw mede ouders/verzorgers over hun bevindingen en ervaringen.

Samen het beste halen uit jezelf!