Samen met de oudervereniging  het beste halen uit jezelf......en je kind!

 

                      betrokken                         enthousiast

      maak de school van binnenuit mee                    creatief 

              gezellig                 samen organiseren

 

 

Waarom een oudervereniging?
De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het leuk vindt om gezellige, extra activiteiten te organiseren voor de kinderen op school. Op dit moment hebben tien ouders zitting in het bestuur van de oudervereniging. Iedere 6 weken komen we bij elkaar om de verschillende activiteiten te bespreken en de taken te verdelen. Samen met de leerkrachten worden een aantal commissies of werkgroepen samengesteld, die de organisatie van een activiteit op zich nemen. Bij de uitvoering van een activiteit op de dag zelf is ook vaak de assistentie van andere ouders nodig.
 

Ouderbijdrage

In Nederland is wettelijk vastgesteld dat ouders geen lesgeld hoeven te betalen voor hun kind dat naar de basisschool gaat. Die kosten neemt de Rijksoverheid voor haar rekening. Om extra activiteiten te organiseren vraagt de ouderverenging jaarlijks om een vrijwillige bijdrage van € 37,50 per kind. Hiermee worden deze extra activiteiten op school bekostigd, waaronder pepernoten met Sinterklaas, traktaties bij de sportdag, het houden van een kerstviering, het organiseren van een schoolfeest of 2-jaarlijkse schoolreis. Al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit uw vrijwillige bijdrage, dus uw bijdrage is daarom heel welkom. Als u meerdere kinderen op de Open Hof heeft, kunt u deze ouderbijdrage ook gespreid betalen. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De oudervereniging heeft er veel plezier in om leuke dingen te bedenken, uit te werken, versieringen te maken en op te hangen, traktaties in te kopen en tijdens een activiteit te assisteren. En al die blije gezichten op zo'n dag, maken dat zij er met veel voldoening aan mee werken.

Ontmoeten en ontwikkelen in de leukste basisschool van de wijk!

Neem contact op