Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle T: 013-5342432 E: info@openhof-goirle.nlWaarom een oudervereniging?

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het leuk vindt om gezellige, extra activiteiten te organiseren voor de kinderen op school. Op dit moment hebben tien ouders zitting in het bestuur van de oudervereniging. Iedere 6 weken komen we bij elkaar om de verschillende activiteiten te bespreken en de taken te verdelen. Samen met de leerkrachten worden een aantal commissies of werkgroepen samengesteld, die de organisatie van een activiteit op zich nemen. Bij de uitvoering van een activiteit op de dag zelf is ook vaak de assistentie van andere ouders nodig.
 

Ouderbijdrage
 

Alle ouders die kinderen hebben op de Open Hof worden bij inschrijving van hun kind automatisch lid van de oudervereniging. Ieder schooljaar wordt per kind een bijdrage van € 37,50 gevraagd. Hiermee worden deze extra activiteiten op school bekostigd, waaronder pepernoten met Sinterklaas, traktaties bij de sportdag, het houden van een kerstviering, het organiseren van een schoolfeest of 2-jaarlijkse schoolreis. Als u meerdere kinderen op de Open Hof heeft, kunt u deze ouderbijdrage ook gespreid betalen.

De oudervereniging heeft er veel plezier in om leuke dingen te bedenken, uit te werken, versieringen te maken en op te hangen, traktaties in te kopen en tijdens een activiteit te assisteren. En al die blije gezichten op zo’n dag, maken dat zij er met veel voldoening aan mee werken.