Basisschool Open Hof

In het kort stellen we onze school graag aan u voor!

Samen het beste halen uit jezelf!
 
Basisschool Open Hof biedt een open omgeving, waarin iedereen elkaar respecteert.
Wij bieden een uitdagende, vertrouwde en veilige leeromgeving, waar veel rust heerst.
Op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.
 
Onze school is
kleinschalig.
De 230 leerlingen zijn op dit moment verdeeld over 10 groepen en we kennen elkaar allemaal:
dat maakt ons erg betrokken en verbonden bij elkaar. 

We zijn een katholieke school, die ook
openstaat voor ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging.
Ons onderwijs moet aansluiten bij de leefwereld, de ervaringen en de leeftijdsfase van de kinderen. 
 
We hebben oog voor uw kind! 
Wij volgen de 
persoonlijke ontwikkeling van uw kind.
Hierbij wordt u betrokken, want u kent uw kind het beste.
 
In groep 1/2 bieden we
thematisch onderwijs aan, waarbij de buitenwereld naar binnen wordt gehaald.
Vanaf groep 3 wordt er gestimuleerd om wat we in de les geleerd hebben om te zetten naar de praktijk, hierdoor verbinden we de lessen met buiten.

Bij Open Hof
eten alle leerlingen tussen de middag op school.
 
Bij ons staat naast het leren, ook het
welbevinden op de eerste plaats.
Je mag hier zijn wie je bent!


 
 

Samen het beste halen uit jezelf!