Schooltijden
Onze schooltijden zijn:
 
Maandag   8.45 uur - 15.15 uur
Dinsdag  8.45 uur - 15.15 uur
Woensdag   8.45 uur - 12.30 uur
Donderdag   8.45 uur - 15.15 uur
Vrijdag   8.45 uur - 12.30 uur
 

Inloop
De inlooptijd is iedere dag om 8.35 uur.
Bij groep 1/2 mogen iedere dag de ouders mee naar binnen tijdens de inloop.
Bij de groepen 3 t/m 8 werken we met inloopweken. Iedere week is een andere groep aan de beurt, waarbij ouders/grootouders/etc. in de ochtend vanaf 8.35u mee naar binnen mogen. In de nieuwsbrief communiceren we deze weken.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een lunchpauze (wisselend per bouw) tussen 12.15 tot 13.15 uur.
Alle kinderen lunchen samen met hun juf, meester of overblijfkracht in hun eigen klaslokaal.
Daarna mogen gaan alle kinderen lekker buitenspelen onder begeleiding van overblijfkrachten, kanjerkrachten en een teamlid.Ochtendpauze / speelkwartier
De kinderen van de groepen 1/2 mogen 's morgens wat te eten of te drinken meebrengen voor de pauze: fruit, tomaat, wortel, melk, een boterham. Het fruit brengen de kinderen, schoongemaakt en eventueel in partjes gesneden, in een bakje mee. Het is fijn als fruit(bakjes), bekers e.d. van naam zijn voorzien.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 eten hun fruit en drinken hun drinken tijdens het speelkwartier. Het speelkwartier voor de groepen 6 t/m 8 is van 10.00 uur tot 10.15 uur. De groepen 3 t/m 5 spelen buiten van van 10.30 uur tot 10.45 uur.  

 
Gym
De leerkracht geeft de spel- en gymlessen voor de kleuters in het speellokaal.
De kinderen spelen in een shirt of in hun ondergoed en dragen gymschoenen. Het gemakkelijkst zijn schoenen zonder veters. De kinderen bewaren hun gymschoenen in een bak op school. Het zou ook hierbij fijn zijn, als de schoenen voorzien zijn van een naam.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hun gymlessen in sporthal de Frankenhal. Tijdens deze lessen zijn gymkleding en stevige gymschoenen verplicht. In de Frankenhal mag niet gelopen worden op gymschoenen met zwarte zolen! De kinderen brengen ook een handdoek mee, zodat zij zich na het gymmen kunnen opfrissen. De lessen worden op dinsdag en donderdag verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. Op donderdagochtend zal deze bij groep 1-2 de gym verzorgen. Gymrooster:
Dinsdagochtend:                    Dinsdagmiddag:
* groep 5, 4a, 8 en 3                 * groep 7, 4b en 6


Donderdagochtend:                Donderdagmiddag
* groep 5, 4a, 7 en 3                * groep 6, 4b en 8

Samen het beste halen uit jezelf!