Bestuur oudervereniging

Meehelpen, mee genieten.
Vereende krachten, voor een mooie basisschooltijd voor onze kinderen!

 

                                                    OV-ouders start schooljaar 2023 - 2024

Voorzitter:
Kim Kooistra-Smits, Mama van Elles (8 jaar, groep 6) en Lars (4 jaar, groep 1).
HBO-Wijkverpleegkundige bij de Wever thuis in Tilburg
Gedreven pragmatische moeder die met hart en ziel afgelopen jaar de OV geleid heeft om te zorgen dat zoveel mogelijk activiteiten toch konden plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid focus: Het voorzitten van alle vergaderingen, zowel bestuurlijk als commissievergaderingen, bijhouden en aansturen van de actielijsten en commissieleden, het contact met school en de MR. Het ondersteunen van de andere bestuursleden en commissieleden waar nodig en algemeen bereikbaar en inzetbaar zijn.
 
Penningmeester:
Maurice Sammels, Papa van Rosalie (groep 4), Robine (3 jaar) en Rosemarijn (2jaar).
Projectmanager in de IT bij Learn Pro - XVR Simulation.
Detailgericht en breed inzetbare vader, die graag een langdurige bijdrage levert voor de activiteiten van de kinderen en hun school ervaringen zo plezierig mogelijk wil maken.

Verantwoordelijkheid focus: Het bijhouden en organiseren van de financiën voor de OV, de jaarbegroting maken, declaraties en facturen afhandelen, contact met de bank en kvk. Het ondersteunen van de andere bestuursleden waar nodig en algemeen bereikbaar en inzetbaar zijn.

Secretaris:
We zijn voor het schooljaar 2023 - 2024 en daarna, nog op zoek naar een secretaris om het bestuur te versterken.

We zoeken iemand die goed is in documentatie, notulen, brieven schrijven en PR aspecten voor de OV. Iemand die open staat voor de adviezen van de commissie leden en bereid is waar nodig de andere bestuursleden te ondersteunen en tussendoor bereikbaar is waar nodig. Iemand die zich verantwoordelijk voelt en gemotiveerd is en blijft om te zorgen voor een goed lopende OV zodat de kinderen leuke activiteiten kunnen beleven. 
De verwachte inzet in uren zullen in het begin van het schooljaar wat hoger zijn door de opstart van het nieuwe jaar en de bijbehorende stukken, maar in het algemeen zijn enkele uurtjes per week (als het dat al is) meer dan voldoende. Er zullen meerdere bestuursvergaderingen zijn en +/- 6 commissievergaderingen op maandagavond de week na de MR-vergaderingen.

Mocht u interesse hebben om zich in te zetten als zodanig, stuur dan uw gegevens aan de voorzittervoorzitterovopenhof@gmail.com. Vermeld daarin uw naam, die van uw kind(eren) op de Open Hof en in welke klas, uw telefoonnummer, e-mail adres, uw sterke en zwakke punten en uw motivatie waarom u zich als bestuurslid wilt inzetten en tot slot een verklaring van goed gedrag. Uit alle inzendingen zal het bestuur eventuele gesprekken aangaan met gegadigden en vervolgens een keuze maken.

Huidige Commissieleden
De OV is altijd op zoek naar meer mensen die zich in willen zetten als meer dan een keer helpen met een activiteit. Het organiseren van de activiteiten gebeurt in een commissie waarbij een commissielid hoofdverantwoordelijk is voor de organisatie van die activiteit. Dit betekent niet dat die persoon alles zelf moet doen, juist niet, maar wel dat deze persoon het eerste aanspreekpunt is naar en voor het bestuur en naar en voor de andere commissieleden of meehelpende ouders/verzorgers.

De inzet van een commissielid hangt heel erg af van welke activiteit er georganiseerd wordt. Daarnaast de +/- 6 commissie vergaderingen door het jaar heen op de maandagavond de week na de MR vergaderingen.

Mocht u interesse hebben stuur uw naam, die van uw kind(eren) op de Open Hof en hun klas, uw telefoon nummer, e-mail adres en uw motivatie voor uw inzet naar de voorzitter, of spreek een van de bestuursleden aan op het schoolplein/parkeerplaats bij het brengen of ophalen van de kinderen.

Willeke, moeder van Tilo (groep 8) Helaas niet op de foto

Pascalle, moeder van Anne (groep 6)

Wendy, moeder van Femm (groep 8) en Yara (groep 6)

Ilse, moeder van Noa (groep 6) Sanne (groep 4)

Resi, moeder van Sem (groep 6)

Andy, vader van Brent (groep 6)

Lieke, moeder van Fleur (groep 2b)


Maurice, vader van Rosalie (groep 4)

Kim, moeder van Elles (groep 6) en Lars (groep 1)

Linda, moeder van Esmee (groep 6)


 

Samen het beste halen uit jezelf!