Kindcentrum

Verrijking door verbinding
Kindcentrum Frankische Driehoek (KCFD) is een samenwerkingsverband van basisscholen
Open Hof en Den Bongerd en kinderopvangorganisatie De Avonturiers in de Goirlese wijk De Hellen. KCFD is verbonden aan Stichting Kindcentra Goirle.

Belangrijk vinden wij dat, door uitwisseling en afstemming, we meer betekenis kunnen geven aan de samenwerking. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Samen bereiken we meer dan alleen.

Wij zien ouders als betrokken opvoedingspartners en bevlogen onderwijs- en opvangmedewerkers zien we als professionele 'ontwikkelingsmedewerkers'.

Verrijking door verbinding is waar we voor staan.

Domeinen van samenwerking
Eén van de belangrijkste gebieden is het creëren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar binnen een gedeelde pedagogische en didactische visie.
De ontwikkeling van een kind gaat heel snel, vooral in de eerste levensjaren.
Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin een kind optimaal kan ontwikkelen.
Wij hebben hier binnen de opvang en het onderwijs professionele aandacht voor.

Bij de overgang naar de basisschool zal een 'warme overdracht' plaatsvinden:
Samen borgen wij de doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

Andere belangrijke domeinen van de samenwerking waarop we ons als KCFD richten zijn:
  • formele en informele uitwisselingen tussen opvang- en onderwijsmedewerkers;
  • de ouder- en wijkbetrokkenheid vergroten;
  • de deskundigheid van medewerkers vergroten;
  • activiteiten binnen- en buitenschools  op elkaar afstemmen.
     
Voor- en naschoolse opvang
Met de Avonturiers zijn afspraken gemaakt omtrent de voorschoolse en naschoolse opvang. 
Meer informatie over de Avonturiers vindt u op www.de-avonturiers.nl.
Ook kunt u zich daar ook direct aanmelden.

U kunt uw kind vanaf 7.00u brengen naar de Avonturiers. Om 8.30u worden de kinderen naar school gebracht. De kinderen worden door een pedagogisch medewerker naar hun klas gebracht. 
Heeft u belangrijke informatie voor die dag, dan kunt u dat 's ochtends aan de pedagogisch medewerker doorgeven.
Deze zorgt er dan voor, dat deze informatie, indien gewenst, ook bij de leerkracht terecht komt.

Voor de naschoolse opvang wordt uw kind om 15.15u op school opgehaald. De centrale verzamelplaats is bij het onderbouwplein. Van daaruit gaan de kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang naar de overkant van het schoolplein. U haalt daar uw kind op de gewenste tijd op.


 

Samen het beste halen uit jezelf!