Notulen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
U bent altijd welkom om aan te sluiten. 

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen van 2018-2019

De notulen van woensdag 19 september