Werken bij bs Open Hof?

Vacatures:
 
 
Vanwege het vertrek van een lid van de RvT zoeken wij een:
enthousiast lid RvT met specifieke kennis op het terrein van ICT en Huisvesting.

Vacature
Lid Raad van Toezicht
Aandachtsgebied ICT / Huisvesting
 

De stichting Edu-Ley vertegenwoordigt het primair onderwijs in Goirle.
Edu-Ley wordt geleid door het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht (RvT) is primair verantwoordelijk voor het op onafhankelijke wijze toezicht houden op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT staat het CvB met raad terzijde en is werkgever van de voorzitter van het CvB.
 
Edu-Ley vertegenwoordigt zes basisscholen: De Bron, de Regenboog, 't Schrijverke, Kameleon, Den Bongerd en Open Hof. De kernwaarden zijn autonomie, verbinding, lerende houding en ambitie. De vier waarden versterken elkaar en zijn kenmerkend voor het karakter van Edu-Ley. De scholen stellen zich ten doel onderwijs en zorg te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o. De scholen doen dit op basis van algemene toegankelijkheid en maximale ontwikkelkansen voor ieder kind, met als motto "Samen in verscheidenheid".

Uitgebreide informatie over Edu-Ley en de volledige vacaturetekst kunt u vinden op www.edu-ley.nl of  opvragen via info@edu-ley.nl. Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, Maarten Pieters, op 06-55 15 10 13. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 25 november 2019.


Wil je werken als vervanger?
Met ingang van 1 juli 2016 geeft Driessen HRM invulling aan de centrale vervangingsdienst voor de
onderwijsbesturen die samenwerken binnen het Regionaal Transfercentrum Midden Brabant
(RTC Midden Brabant) onder de naam Flexcenter Midden Brabant.
Ben je leerkracht, onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner en wil je je inschrijven via RTC
Midden Brabant, stuur dan een mail naar aline.vanstiphout@rtcmiddenbrabant.nl
Om de inschrijving compleet te maken zijn de volgende documenten vereist: CV, diploma's, VOG
(indien beschikbaar) en ingevuld formulier arbeidsverleden.

Heb je vragen? Stuur een mail naar pz@edu-ley.nl of bel 013-5302548.

Ontmoeten en ontwikkelen in de leukste basisschool van de wijk!

Neem contact op