Dit zijn de teamleden van BS Open Hof
Voorstelrondje: Wie doet wat op BS Open Hof in het schooljaar 2023-2024?

Van links naar rechts, van achter naar voren
Gijs V- Britt - Marlou - Linsey- Liselot - Caroline- Joyce G- Manon (LIO)- Ingrid- Janneke- Monique
Joris (LIO)- Bianca- Jacqueline- Ester- Moniek- Gijs K- Jolanda- Sophie- Laura- Joyce E
Bregje- Tom- Manon B


In groep 1-2a: Juf Manon B en Janneke
De kinderen in groep 1-2 a boffen met twee van die lieve juffen. Juf Manon en Juf Janneke maken van iedere dag een feestje! 

In groep 1-2 b: Juf Laura en Britt
Juf Laura aan het begin van de week en juf Britt op het eind zijn, dit jaar weer vol enthousiasme aan de slag gegaan om met hun kleuters van groep 1/2b te leren en te spelen. De kinderen spelen in de klas, op de gang, maar natuurlijk ook lekker buiten of in de speelzaal. 

In groep 1-2 c: Juf Liselot en Monique
In groep 1-2 c gaat op Juf Liselot op maandag en vrijdag samen met alle kinderen lekker aan het werk.  Juf Monique doet dit op dinsdag, woensdag en donderdag. Met alle leuke activiteiten die thematisch aangeboden gaat worden, zullen de kleuters weer veel leren en ervaringen opdoen! 

In groep 3: Juf Bianca en Ester en LIO'er Manon
Dit jaar zullen deze juffen en de kinderen in groep 3 heel hard gaan werken.
Zo leren zij alle kinderen lezen, schrijven en moeilijke sommen maken. En wat een geluk; een 'extra juf' in de groep. Juf Manon loopt haar LIO-stage in groep 3.

In groep 4: Juf Sophie
Juf Sophie gaat met groep 4 aan de slag. Zij gaan voor het eerst werken met de WO-methode Faqta. Ze zullen zien dat er nog veel te ontdekken is op de wereld.

In groep 4: Juf Moniek en Jacqueline.
Deze leerkrachten zullen van elke dag een topdag maken. En hoe ziet een topdag eruit: veel lachen, samenwerken, plezier maken en natuurlijk heel veel leren!

In groep 5: Juf Marlou en Caroline
Deze juffen zijn er helemaal klaar voor om er met de kinderen een topjaar van te maken. Naast het harde werken, is er ook dit jaar veel ruimte om met elkaar samen te werken en creatieve opdrachten te doen! 

In groep 6: Meneer Tom en Joris (LIO)
Meneer Tom heeft superveel zin om er een leuk, muzikaal en leerzaam jaar van te maken met de kinderen van groep 6. Natuurlijk zal Meneer Joris zijn steentje daar zeker aan bijdragen tijdens zijn eindstage. 

In groep 7: Meneer Gijs K
Meneer Gijs heeft veel zin om er met groep 7 een topjaar van te maken! Alle groep 7-ers zijn 'Kanjers' met een witte pet! 

In groep 8: Meneer Gijs V
Meneer Gijs heeft veel zin om van groep 8 een mooi laatste jaar van te maken. De groep 8-ers klaarstomen voor het voortgezet onderwijs!

Voor ondersteuning buiten de groep: Juf Linsey, Jolanda en Ingrid
Deze juffen geven de kinderen een extra zetje of helpt om de stof nog eens een keer te herhalen. Juf Jolanda ondersteunt de groep 1/2. Juf Ingrid ondersteunt de groepen 5, 6 en 7. Juf Linsey verzorgt individuele hulp en oefent met groepjes kinderen de verschillende leerstof. Ook gaat Juf Linsey één keer per week met 'De Ontdekkers' aan de slag.

Nautilus-leerkracht: Juf Iris
Eén dagdeel per week sluiten meer- en hoogbegaafde leerlingen aan bij de Nautilusgroep van Den Bongerd. Zij gaan, samen met Juf Iris, "de uitdaging" aan. Voor de kinderen van de onderbouw gaan we dit jaar zelf een groep opstarten. Juf Ingrid zal de kinderen gaan begeleiden.

Juf Joyce E
Juf joyce E is een nieuw gezicht. Zij zal op dinsdag en donderdag op school zijn om te vervangen in de klassen waar dat nodig is. 

De conciërges van de Open Hof: Onze vrijwilliger Meneer Bart en Meneer Wout
De conciërge ondersteunt het team en de leerlingen op allerlei vlakken. 

De interne begeleiding wordt gedaan door: Juf Joyce G
Joyce helpt leerkrachten, ouders en kinderen, om te zorgen dat alle kinderen krijgen wat ze nodig hebben in het kader van passend onderwijs binnen de school en daarbuiten.

De directeur van basisschool Open Hof: Juf Bregje 
Met veel plezier werkt Bregje samen met een topteam, geweldige kinderen en betrokken ouders.

Het managementteam bestaat uit: Meneer Gijs en Juf Caroline
Meneer Gijs K en Juf Caroline ondersteunen Bregje, de directeur, bij verschillende taken. 
Ook zijn zij het aanspreekpunt, mocht Bregje niet aanwezig zijn.

De vertrouwenspersonen zijn: Juf Joyce, Juf Monique en Meneer Gijs K

D
e sociale veiligheidscoördinator is: Meneer Gijs K
De vertrouwenspersonen en de sociale veiligheidscoördinator staan altijd voor u en de kinderen klaar!
In de school hangt ook een brievenbus waarin kinderen aan kunnen geven waar ze hulp bij nodig hebben. De brievenbus wordt iedere maandag leeggemaakt.

Edu-Ley

Open Hof maakt deel uit van Stichting Edu-Ley.

Voorzitter College van Bestuur Edu-Ley:
Dhr. drs. P. van Aanholt

 

Samen het beste halen uit jezelf!